Tibbis kompresory

TIBBIS Kompresory – Inteligentní vzduchová technika

Kompresor je zařízení, jehož mechanické součásti podléhají extrémní námaze. Využití těchto strojů nalezneme snad v každém odvětví průmyslu. Společnost TIBBIS, coby specialista na komplexní dodávky kompresorů, se zaměřila pouze na značkové produkty evropských výrobců, jako je CompAir, Hydrovane a RENNER. Ve velkých průmyslových provozech je vhodné použít inteligentní řídící systém, pro optimální řízení a monitorování veškerého stlačeného vzduchu, a to kdekoli a online.

Bez kompresoru se neobjede žádný průmyslový obor. Jejich specifikace jsou různé. Firma TIBBIS se zaměřuje na kompresory lamelové, šroubové a pístové. Jejich konkrétní použití závisí na individuálních potřebách každého zákazníka. Hovoříme o zařízení, u něhož je velmi důležité použití kvalitních materiálů, ze kterých je produkt vyroben – musí odolat extrémnímu zatížení, a to bez zbytečných poruch.

Tyto parametry splňují kompresory značek CompAir, Hydrovane i RENNER, které při pravidelném a správně prováděném servisu fungují neuvěřitelně spolehlivě.

Lamelové kompresory
Firem, které vyrábějí lamelové kompresory není na světě mnoho. Do portfolia nabízených produktů firmou TIBBIS, přesto patří a mají své nezastupitelné místo. Lamelové kompresory značky Hydrovane se vyrábějí pouze v provedení se vstřikem oleje. Své příznivce si získávají zejména pro nízké nároky na údržbu, dlouhou životnost a bezporuchovost. Dalšími přednostmi jsou dlouhé servisní intervaly, čím jsou pro firmy velmi ekonomické a eliminují jejich odstávku. Tok vzduchu v takovém kompresoru je klidný bez rázů nebo pulsací čímž je možné je provozovat i bez tlakových nádob.

Tyto kompresory jsou vhodné jak pro menší provozy, ale i pro velké průmyslové společnosti s třísměnným kontinuálním provozem, kde právě dlouhá životnost (až 100.000 moto hodin) je důležitým kritériem. Klíčovým faktorem úspěchu kompresorů Hydrovane je jedinečný princip rotujících lamel.

Ve statoru kompresoru je umístěn rotor s lamelami. To je jediná trvale se pohybující součást kompresoru. Lamely se pohybují po olejovém filmu, čímž je zaručeno minimální opotřebení jednotlivých dílů a tím i dlouhá životnost bez ztráty účinnosti.
Během otáčení se lamely odstředivou silou vysouvají z drážek a vytvářejí tak jednotlivé kompresní komory.

Provozní rychlost chodu kompresoru je velmi nízká (1440 ot. /min), a to zajišťuje jeho vysokou spolehlivost a dlouhou životnost všech dílů.

Díky vysoké spolehlivosti kompresorů Hydrovane si může společnost TIBBIS dovolit zaručit klientům bezproblémový chod až po dobu 10 let nebo 48.000 motohodin.

Výkon lamelových kompresorů je v rozsahu od 1,1 kW až po 75 kW. Kde je potřeba vyšších výkonů je možné „sáhnout“ po kompresorech šroubových.

Šroubové kompresory
Kvalita, robustnost, dlouhá životnost, ekonomický provoz, nadstandardní záruka to jsou ta správná synonyma pro kompresory značky CompAir i RENNER, které má společnost TIBBIS ve svém portfoliu. Hovoříme o šroubových kompresorech o výkonu 2,2 až 355 kW.

Vysoce efektivní kompresní stupeň je provozován při co nejnižších otáčkách, čímž snižuje náklady na energii a zvyšuje jejich životnost. Inovativní konstrukce s utěsněním hřídele FSS, integrovaným odlučovačem oleje a termostatickým olejovým ventilem snižuje počet externích hadic na minimum. To v nemalé míře přispívá ke kvalitě a spolehlivosti těchto kompresorů. 

Kompresory CompAir jsou známé svým energeticky úsporným elektromotorem. Vyrábějí se jak v provedení s frekvenčním řízením, tak i s řízením START/STOP. Obsahují osvědčený frekvenční měnič, teplotně řízený radiální ventilátor, vysoce efektivní kompresní stupeň, velkoryse dimenzovaný dochlazovač a inovativní řídicí jednotku DELCOS.

Kromě značky CompAir rozšířila společnost TIBBIS své portfolio o další německé kompresory, a to značku RENNER. Důvodů, proč došlo k rozšíření produktů právě o tuto značku je mnoho. „Pro firmu RENNER není nic problém. Velmi oceňuji kvalitní a rychlou technickou podporu, která funguje prakticky nonstop. Dále je možné vyzdvižení toho, že všechny součásti zařízení značky RENNER jsou běžně dostupné. V řadě případů si tak může zákazník zajistit výměnu součástí sám. Mezi další pozitiva mohu zahrnout krátké termíny dodání, jejichž délka je v rozmezí jednoho až dvou týdnů. Společnost RENNER je firmou rodinného typu, ale také klíčovým výrobcem kompresorů na trhu,“ uvádí Michal Novák, jednatel společnosti TIBBIS.

Servis kompresorů
Kdo se pohybuje v oblasti stlačeného vzduchu dobře ví, že pravidelný a dobře prováděný servis je klíčový a je třeba mu věnovat velkou pozornost. Na četnost servisních kontrol, výměny olejů nebo ceny náhradních dílů bychom měli myslet už při výběru značky a dodavatele samotného kompresoru.

Kompresor je zařízení, které je vystaveno velmi silnému mechanickému namáhání, zejména některých dílů. Proto je důležitou stránkou nejen jejich správná instalace, ale také údržba a servis. To se týká zejména olejových kompresorů, kde hodně záleží na pravidelné údržbě, a především výměně oleje.

„Pro zajištění provozní spokojenosti zákazníka nabízíme náš autorizovaný a rychlý servis, zásobovaný pouze originálními náhradními díly výrobce, to samé se týká i olejů. Zajišťujeme nepřetržitou servisní péči 24 hodin denně 365 dnů v roce, kdy garantujeme příjezd kvalifikovaného technika do 24 hodin. Technici jsou proškolováni přímo u výrobců. Po dobu opravy má zákazník možnost zapůjčit si náhradní kompresor, aby činnost firmy nebyla omezena či narušena,“ dodal Michal Novák.

Který upozorňuje na podceňování používání neoriginálních náhradních dílů, které mohou způsobit vážné poškození kompresoru!

Digitalizace pro ekonomiku provozu
Digitální transformace se odehrává všude, český průmysl nevyjímaje. Digitalizace zasahuje všechny oblasti výrobního procesu, kdy dochází k integraci průmyslových systémů. Aby byla kvalita servisu dostačující z pohledu dnešních požadavků zákazníků, je třeba hledat a používat nové dostupné procesy a technologie.

V současné době hledají výrobní podniky všechny možnosti, jak snižovat náklady. Mezi důležité položky bezesporu patří náklady na energie. Pozornosti stále u mnoha firem unikají náklady spojené s výrobou tlakového vzduchu.   

Abyste mohli používat stlačený vzduch ekonomicky, je vhodné použít rekuperaci tepla, odstranění úniků tlakového vzduchu a v neposlední řadě například moderní aplikaci RENNERConnect.
RENNERconnect je nadřazený, inteligentní řídicí systém pro optimální řízení a monitorování výroby vašeho stlačeného vzduchu. Je charakterizován vysokou účinností a spolehlivostí. Díky inteligentnímu, na spotřebě závislém spouštění kompresorů využíváte nejen velký potenciál úspory energie, ale také zvyšujete provozní bezpečnost vašich strojů. Řízení lze ovládat intuitivně a bezpečně prostřednictvím integrované dotykové obrazovky nebo webového rozhraní.

Bez ohledu na typ kompresoru je možné pomocí RENNERconnect ovládat až 16 kompresorů i ostatních výrobců. Všechny kompresory jsou provozovány v běžném, úzkém tlakovém pásmu. To znamená stejné tlaky zapnutí i vypnutí pro všechny kompresory. Tlakové rozmezí může být sníženo na minimum, čímž docílíte vysoké úspory energie a to až 30 %. Maximální snížení vysokého tlaku je dalším zefektivněním výroby tlakového vzduchu. Kompresory RENNER lze s RENNERconnect propojit bez dalších modulů. Pro kompresory jiných výrobců dodává RENNER kompaktní modul pro jejich připojení.  

Díky integrovanému webovému serveru lze provádět dálkové řízení kompresorů, jejich kontrolu a diagnostiku, lze si generovat data o nákladech na energie, provádět statistické vyhodnocování všech parametrů v denních, týdenních, měsíčních, ale i ročních intervalech.

Dále je možné RENNERconnect rozšířit o čidla pro měření tlaku, průtoku ale i rosného bodu a teploty stlačeného vzduchu.
V neposlední řadě je možné webový server rozšířit na verzi plus. Zákazník tímto rozšířením získá automatický e-mailový přenos dat, a to jak v případě poruchy, výstrahy, údržby, ale i při poklesu tlaku a rosného bodu.

K tomu, jak docílit maximálně efektivního provozu, je celá řada nástrojů. Základem je správně zvolené řešení, které musí být šito na míru, každému zákazníkovi zvlášť. Stejně důležité je použití kvalitních strojů, které jsou spolehlivé a pokud možno bezporuchové.

Pro všechny provozy je velmi podstatný kvalitní a dostupný následný záruční i pozáruční servis. Proto spoléhá firma TIBBIS pouze na ověřené evropské výrobce, na které se může spolehnout a které má za roky spolupráce ověřené.

-red-