Tibbis kompresory

Tibbis - digitalizace pro ekonomiku provozu

Digitální transformace se odehrává všude, český průmysl nevyjímaje. Digitalizace zasahuje všechny oblasti výrobního procesu, kdy dochází k integraci průmyslových systémů. Aby byla kvalita servisu dostačující z pohledu dnešních požadavků zákazníků, je třeba hledat a používat nové dostupné procesy a technologie.

V současné době hledají výrobní podniky všechny možnosti, jak snižovat náklady. Mezi důležité položky bezesporu patří náklady na energie. Pozornosti mnoha firem stále unikají náklady spojené s výrobou tlakového vzduchu.   

Abyste mohli používat stlačený vzduch ekonomicky, je vhodné použít rekuperaci tepla, odstranění úniků tlakového vzduchu a v neposlední řadě například moderní aplikaci RennerConnect.
RennerConnect je nadřazený inteligentní řídicí systém pro optimální řízení a monitorování výroby vašeho stlačeného vzduchu. Je charakterizován vysokou účinností a spolehlivostí. Díky inteligentnímu, na spotřebě závislému spouštění kompresorů využíváte nejen velký potenciál úspory energie, ale také zvyšujete provozní bezpečnost vašich strojů. Řízení lze ovládat intuitivně a bezpečně prostřednictvím integrované dotykové obrazovky nebo webového rozhraní.

Bez ohledu na typ kompresoru je možné pomocí RennerConnect ovládat až 16 kompresorů i ostatních výrobců. Všechny kompresory jsou provozovány v běžném – úzkém – tlakovém pásmu. To znamená stejné tlaky zapnutí i vypnutí pro všechny kompresory. Tlakové rozmezí může být sníženo na minimum, čímž docílíte vysoké úspory energie, a to až o 30 %. Maximální snížení vysokého tlaku je dalším zefektivněním výroby tlakového vzduchu. Kompresory Renner lze s RennerConnect propojit bez dalších modulů. Pro kompresory jiných výrobců dodává Renner kompaktní modul pro jejich připojení.  

Díky integrovanému webovému serveru lze provádět dálkové řízení kompresorů, jejich kontrolu a diagnostiku, lze generovat data o nákladech na energie, provádět statistické vyhodnocování všech parametrů v denních, týdenních, měsíčních, ale i ročních intervalech.

Dále je možné RennerConnect rozšířit o čidla pro měření tlaku, průtoku, ale i rosného bodu a teploty stlačeného vzduchu.
V neposlední řadě je možné webový server rozšířit na verzi plus. Zákazník tímto rozšířením získá automatický e-mailový přenos dat, a to jak v případě poruchy, výstrahy, údržby, ale i při poklesu tlaku a rosného bodu.

K tomu, jak docílit maximálně efektivního provozu, je celá řada nástrojů. Základem je správně zvolené řešení, které musí být šité na míru každému zákazníkovi zvlášť. Stejně důležité je použití kvalitních strojů, které jsou spolehlivé a pokud možno bezporuchové.

Pro všechny provozy je velmi podstatný kvalitní a dostupný následný záruční i pozáruční servis. Proto spoléhá firma TIBBIS pouze na ověřené evropské výrobce, kterým důvěřuje a které má za roky spolupráce ověřené.

Pokud se chcete o portfoliu firmy TIBBIS dozvědět více, navštivte veletrh ForIndustry v Praze nebo podzimní Strojírenský veletrh v Brně.