Tibbis kompresory

TIBBIS a lamelové kompresory Hydrovane

Společnost Tibbis je spolehlivým partnerem v oblasti dodávek kompresorů a souvisejícího sortimentu týkajícího se stlačeného vzduchu. Stále častěji jsou požadována komplexnější řešení, která zahrnují vypracování projektu, dále pak přípravu a montáž, včetně speciální zástavby kompresorů a jejich příslušenství. Výjimkou nejsou ani realizace kompresorových stanic na klíč. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Velmi žádané jsou lamelové kompresory
Mezi hlavní portfolio nabízených produktů firmou Tibbis patří lamelové kompresory od značky Hydrovane a šroubové jména CompAir. Díky svým vlastnostem jsou lamelové rotační kompresory velmi oblíbené. Jedná se o jednoduché zařízení v olejovém i bezolejovém provedení. Své příznivce si získávají zejména pro nízké nároky na údržbu – dlouhé servisní intervaly, čím jsou pro firmy velmi ekonomické a eliminují jejich odstávku. Tok vzduchu v takovém kompresoru je klidný bez rázů nebo pulsací.

Tyto kompresory jsou vhodné jak pro menší provozy, ale i pro velké průmyslové společnosti. Klíčovým faktorem úspěchu kompresorů HYDROVANE je jedinečný princip rotujících lamel.

Provozní rychlost chodu kompresoru je velmi nízká a to zajišťuje jeho vysokou spolehlivost a dlouhou životnost všech dílů.

Rotor kompresoru, je jediná trvale se pohybující součást s drážkami, ve kterých jsou zasunuty kluzné lamely, pohybující se po olejovém filmu. Rotor se otáčí ve statoru.
Během otáčení se lamely odstředivou silou vysouvají z drážek a vytvářejí tak jednotlivé kompresní komory.

Princip činnosti lamelového kompresoru

 1. Vzduch je přiváděn přes sací ventil.
 2. Je zachycen při atmosférickém tlaku mezi stěnou rotoru a statoru.
 3. Při pohybu excentricky uloženého rotoru se jednotlivé lamely zasouvají do drážek rotoru, čímž se snižuje objem vzduchu mezi lamelami. Důsledkem snížení objemu je zvýšení tlaku vzduchu. Jako mazadlo, chladicí médium a utěsňovací látka je do kompresoru kontinuálně vstřikován olej.
 4. Stlačený vzduch přechází do primárního odlučovače oleje, kde se zachytí 99% oleje.
 5. Zbývající stopové množství oleje se odstraní v koncovém odlučovacím stupni, ze kterého již vychází vzduch s vysokou čistotou.
 6. Stlačený vzduch dále prochází výstupním chladičem, kde se ochladí na teplotu přesahující teplotu okolí nejvýše o 10°C. Takto se z něj odstraní většina kondenzátu.
 7. Olej odstraněný ze stlačeného vzduchu se zachytí ve sběrné komoře kompresoru a jeho další cirkulaci zajistí vnitřní tlak vzduchu v kompresoru. Olej prochází vzduchovým chladičem a filtrem a poté se vrací do statoru.
 8. Velikost průtoku vzduchu je regulována servopohonem, který ovládá nasávací ventil. Při plném odběru stlačeného vzduchu je ventil úplně otevřen. Při poklesu odběru začne vnitřní tlak v kompresoru vzrůstat, servopohon nasávací ventil přivře a množství nasávaného vzduchu se sníží. 

Průmyslové kompresory Hydrovane jsou nabízeny jako samostatné, s tlakovou nádobou, se sušičem nebo i ve variantě s tlakovou nádobou včetně sušiče, ale i s frekvenčním měničem. Vždy v závislosti a ohledem na potřeby daného klienta a jeho nároky.

Lamelové rotační kompresory jsou vhodné pro:

 • Zdroj vakua nebo vakuovou manipulaci
 • Čistírny odpadních vod
 • Polygrafické stroje
 • Galvanické lázně
 • Průmyslové balící stroje
 • Dílenský provoz
 • Vzorkování vzduchu, apod.

Záruka 10 let nebo 48.000 motohodin
Díky vysoké spolehlivosti kompresorů Hydrovane si může společnost Tibbis dovolit zaručit klientům bezproblémový chod až po dobu 10 let nebo 48.000 motohodin. Podmínkou je ovšem pochopitelně dodržení pravidelné řádné údržby. Kromě záruky se může ve společnosti Tibbis spolehnout i na 24hodinový servis, který je zákazníkům kdykoli k dispozici.

Pro více informací volejte: Telefon: +420 241 484 403 nebo piště na: info@tibbis.cz.