Tibbis kompresory

Princip činnosti lamelového kompresoru

Jak pracuje lamelový kompresor?

Princip lamelového kompresoru Princip lamelového kompresoru

A Vzduch je přiváděn přes sací ventil.

B Je zachycen při atmosférickém tlaku mezi stěnou rotoru a statoru.

C Při pohybu excentricky uloženého rotoru se jednotlivé lamely zasouvají do drážek rotoru, čímž se snižuje objem vzduchu mezi lamelami. Důsledkem snížení objemu je zvýšení tlaku vzduchu. Jako mazadlo, chladicí médium a utěsňovací látka je do kompresoru kontinuálně vstřikován olej.

D Stlačený vzduch přechází do primárního odlučovače oleje, kde se zachytí 99% oleje.

E Zbývající stopové množství oleje se odstraní v koncovém odlučovacím stupni, ze kterého již vychází vzduch s vysokou čistotou.

F Stlačený vzduch dále prochází výstupním chladičem, kde se ochladí na teplotu přesahující teplotu okolí nejvýše o 10°C. Takto se z něj odstraní většina kondenzátu.

G Olej odstraněný ze stlačeného vzduchu se zachytí ve sběrné komoře kompresoru a jeho další cirkulaci zajistí vnitřní tlak vzduchu v kompresoru. Olej prochází vzduchovým chladičem a filtrem a poté se vrací do statoru.

H Velikost průtoku vzduchu je regulována servopohonem, který ovládá nasávací ventil. Při plném odběru stlačeného vzduchu je ventil úplně otevřen. Při poklesu odběru začne vnitřní tlak v kompresoru vzrůstat, servopohon nasávací ventil přivře a množství nasávaného vzduchu se sníží.