Tibbis kompresory

Pravidla soutěže na MSV 2018

Pravidla soutěže na MSV 2018

Pravidla soutěže na MSV 2018

Pravidla hry

 • Soutěže o věcné ceny se může zúčastnit osoba starší 18-ti let, která poskytne vlastní navštívenku a bude souhlasit se zpracováním osobních údajů pro potřeby firmy TIBBIS s.r.o.
 • Každá osoba se soutěže může zúčastnit pouze jedenkrát. Budeme-li mít volno, můžete si zahrát jen tak.
 • V případě, že se jedna osoba zúčastní soutěže 2 a vícekrát bude automaticky vyřazena ze soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyřazeni zaměstnanci společnosti TIBBIS, s.r.o. a osoby jim blízké. 
 • Po odevzdání navštívenky a podpisu formuláře dostane soutěžící 5 balonků.
 • Cílem soutěžícího je trefit pomocí vzduchového děla otvor v herní tabuli s co největším počtem bodů. Počty bodů v jednotlivých výstřelech se sčítají.
 • Po uplynutí časového limitu 3 minut  je hra automaticky ukončena. Na záznamovou kartu bude obsluhou zaznamenán počet dosažených bodů, kontrolní číslo, datum a čas kdy soutěžící ukončil hru.
 • Jedna část záznamové karty se oddělí a bude předána soutěžícímu. Bez tohoto kontrolního kuponu nemáte nárok na převzetí výhry. Proto jej pečlivě uschovejte.
 • Soutěž probíhá v době konání mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV Brno 2018) v Brně 2018
 • V soutěži je 50 věcných cen.
 • První cenu získává soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů. Druhou cenu získává soutěžící, který dosáhl druhého nejvyššího počtu bodů a tak dále.
 • V případě rovnosti v počtu dosažených bodu více soutěžícími, rozhoduje čas, kdy soutěžící uvedených bodů dosáhl. Dřívější dosažení bodů znamená vyšší umístění v konečném pořadí.
 • Nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže budou výsledky pro 1 – 50 místo včetně cen zveřejněny na webových stránkách (www.tibbis.cz) v sekci soutěž.
 • Soutěžící bude kontaktován na e-mailu, který je uvedený na vizitce soutěžícího.
 • Soupis výher je zveřejněn na stránkách www.tibbis.cz/souteza stánku zde na výstavišti. 
 • Organizátor soutěže firma TIBBIS s.r.o si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv z provozních důvodů ukončit.
 • Soutěžícímu účastí v soutěži nevzniká žádný právní nárok na zisk jakékoliv ceny.
 • Kompletní pravidla hry jsou k nahlédnutí na stánku a zveřejněna na www.tibbis.cz/cs/soutez