Tibbis kompresory

Odvaděče kondenzátu

Při výrobě a úpravě stlačeného vzduchu jde o to, dosáhnout optimální kvality vzduchu pro každou aplikaci. Důležitým cílem je odstranění nečistot a vlhkosti ze stlačeného vzduchu, neboť tyto mohou vést ke snížení kvality a poruchám či až k výpadkům výroby nebo k výrobě zmetků.

Odvádění kondenzátu beze ztrát

Výroba a úprava stlačeného vzduchu je vždy spojená se vznikem kondenzátu. Ten většinou obsahuje olej, velmi často i nečistoty a vytváří se v celém rozvodu vzduchu. Systémový problém, který může zvýšit náklady a způsobit škody. Kromě toho nevzniká kondenzát pravidelně, nýbrž v závislosti na klimatu, teplotě, roční a denní době, popř. vytížení kompresoru.

Měřítkem je množství

Zbytečným nákladům a škodám při výrobě stlačeného vzduchu je možné zabránit pouze odváděním kondenzátu, které je přizpůsobené jeho množství. Odváděče kondenzátu BEKOMAT® proto pracují s kapacitním senzorem. Inteligentní elektronika zabraňuje tlakovým ztrátám a minimalizuje spotřebu energie. Z tohoto důvodu se BEKOMAT® amortizuje ve srovnání s časově řízenými vypouštěcími ventily často již během půl roku.