Tibbis kompresory

Měření

TIBBIS coby odborník na kompresory a stlačený vzduch provádí i fundované měření spotřeby stlačeného vzduchu. Dále je možné využít diagnostiku ložisek elektromotorů kompresoru, kdy je využívána termografie a diagnostika vibrací, která odhalí sebemenší závady. Technici vědí, že abnormální teplota často značí možný problém.

Díky použití termografické techniky je možné detekovat horká místa dříve, než způsobí potíže.