Tibbis kompresory

Kompresory – investiční versus provozní náklady

Kompresory, na kterých stojí úspěch řady firem, musí být spolehlivé. Podívejme se tedy na různé typy kompresorů, jejich přednosti a možnosti vhodného použití. Dále jsou zajímavé otázky týkající se investičních a provozních nákladů kompresorů, sušiček vzduchu a podobných zařízení. Rozdíl těchto položek může mnohé překvapit…

Společnost TIBBIS působí na tuzemském trhu již od roku 1993, kdy navázala na tradiční dlouholeté dodávky rotačních lamelových kompresorů Hydrovane do České republiky. Kromě této značky je firma také zástupcem výrobce CompAir produkujícího šroubové kompresory. A již třetím rokem spadá do portfolia firmy také značka RENNER Kompressoren & DLS DruckLuft. Tato pražská firma zajišťuje komplexní služby v oblasti problematiky úpravy a stlačování vzduchu od projekce přes dodávky, zástavby, montáže až po servis, a to nejen po celé České republice, ale i v okolních státech.

Jak vybrat správný kompresor
Vybrat správný kompresor je zásadní. V úvahu nemůžeme brát pouze čistě technické nebo cenové parametry. Důležitým faktorem při jeho výběru je například i prostředí, ve kterém bude kompresor umístěn – i to silně ovlivňuje životnost samotného stroje. Každý kompresor má konkrétní vlastnosti a parametry vhodné pro konkrétní určení. Je tedy podstatné najít optimální řešení pro konkrétní aplikaci.

Populární jsou např. lamelové kompresory značky Hydrovane s unikátním systémem rotačních kluzných lamel umístěných v drážkách otáčejícího se rotoru. Ty se působením odstředivé síly vysouvají a vytvářejí tak jednotlivé kompresní komory. Objem průtoku vzduchu je řízen servoventilem, který ovládá nasávací ventil. Kompresory Hydrovane jsou k dispozici jak samostatně stojící, tak s tlakovou nádobou, se sušičem nebo s frekvenčním měničem, který v závislosti na požadavcích, potřebách klienta a konkrétní aplikaci přizpůsobuje výkon kompresoru. Lamelové rotační kompresory jsou vhodné zejména v automobilovém nebo strojírenském průmyslu, při výrobě vakua, u galvanických lázní, při vzorkování vzduchu, v dílenských provozech apod. Vzhledem k jejich životnosti, která je až 100 000 motohodin, jsou velice vhodné pro třísměnné provozy.

Významnou skupinu kompresorů určených pro průmysl představují šroubové kompresory. Ty vynikají tím, že mají vlastnosti pístových, rotačních nebo dynamických kompresorů. Vhodné využití nacházejí tam, kde je potřebný spolehlivý provoz, což je podmíněno robustní konstrukcí, dlouhou životností a efektivním provozem. Společnost TIBBIS nabízí kompresory firem RENNER Kompressoren nebo CompAir, které patří mezi celosvětově uznávané výrobce. K oceňovaným vlastnostem těchto kompresorů patří kromě vysoké kvality i jejich energetická úspornost daná motory, které tyto stroje pohánějí.  Vysoce efektivní kompresní stupeň je provozován při nízkých otáčkách a to snižuje náklady na energii. Inovativní konstrukce s utěsněním hřídele FSS, integrovaným odlučovačem oleje a termostatickým olejovým ventilem snižuje počet externích hadic na minimum. Tím je zaručena maximální kvalita a spolehlivost.

Booster
U značky RENNER Kompressoren oceňuje TIBBIS zejména široké produktové spektrum (vyrábí šroubové, spirálové, pístové, olejové i bezolejové kompresory), ale i možnosti sestavení speciálních řešení. Jednou z těchto specialit může být pro příklad booster – takto jsou nazývána zařízení umožňující využívat standardní vzduchové rozvody (se vstupním tlakem 7–13 bar), ale se zvýšeným výstupním tlakem u šroubového kompresoru až 40 atm. Takový systém pak může sloužit i jako levnější varianta vysokotlakých kompresorů do 40 bar.

Důvodem k inovaci sortimentu firmy TIBBIS v podobě produktů značky RENNER Kompressoren byly i atraktivnější podmínky při zachování důrazu na kvalitu. Z této změny tedy profitují zejména zákazníci. „Nová řada kompresorů má výrazně příznivější ceny náhradních dílů nebo ceny provozních maziv. Velkou předností jsou i kódem přehledně značené náhradní díly. Uživatel je tak v případě potřeby schopen rychle získat naprosto identický díl u standardního dodavatele třeba u filtrů nebo hadic.

Někdy bývá problém zákazníka přesvědčit, že systém v podobě kompresoru, který si vybral pro své potřeby, nebude fungovat v požadovaném rozsahu či kapacitě. Je potřeba ho dimenzovat na reálné parametry dané aplikace. Větší kompresory jsou nabízeny i s účinným frekvenčním měničem, který kromě měkkého rozběhu díky snadné a přesné regulaci provozních otáček motoru umožňuje dosáhnout správného množství vzduchu pro konkrétní situaci a tím nezanedbatelné úspory energie. Ten se tedy vyplatí zejména u větších kompresorů, které přes soustavu vzduchového rozvodu mohou výhodně spolupracovat s menšími, méně a přesně řízenými kompresory,“ uvedl Michal Novák, jednatel společnosti TIBBIS.

Ekonomika provozu
Abychom se nenechali mýlit v oblasti ekonomiky,vezměme si jako příklad porovnání reálných nákladů u? jednoho kompresoru. Výpočet hospodárnosti těchto zařízení nevychází správně z investičních, ale naopak z provozních nákladů. Například: pro pětiletou dobu provozu připadá na čistou investici jen zhruba 20–30 % celkových nákladů. Celých 70–80 % pak představují průběžné a provozní náklady tvořené zhruba stejným dílem výdaji na energii, na překážky v systému stlačeného vzduchu, tlakové ztráty, nevhodně použitým příslušenstvím (sušičky, filtry) a v neposlední řadě úniky vzduchu v důsledku netěsností. Tehdy musí být pokles tlaku kompenzován zvýšeným výkonem kompresoru a s tím spojenou vyšší spotřebou elektrické energie. Vhodným výběrem sušiček a filtrů lze tyto provozní náklady zredukovat.

Firma TIBBIS si je vědoma, že v dnešní době už nejde pouze o to prodat kompresor jako takový. Důležité je nabídnout komplexní řešení šité na míru každému zákazníkovi. Proto je možné požadovat vypracování projektu, zajistit přípravu, montáž a speciální zástavby kompresorů a jejich příslušenství přesně podle přání zákazníka. Jedná se tedy o dodávky kompresorových stanic na klíč.

S tím samozřejmě souvisí i servis a prodej náhradních dílů. Proto je klientům společnosti TIBBIS k dispozici nepřetržitý servis dostupný 24 hodin denně, 365 dní v roce, kdy firma garantuje příjezd servisního technika do 24 hodin. Technici jsou proškolování přímo u výrobce. Navíc má zákazník možnost zapůjčit si náhradní kompresor, aby nebyla činnost firmy jakkoli omezena.

-Jarmila Šnoblová-