Tibbis kompresory

Filtrace

CLEARPOINT skupina CLEARPOINT skupina

Filtrace stlačeného vzduchu - CLEARPOINT

Využít potenciál úspor Princip filtrů CLEARPOINT® pro snížení energetických a provozních nákladů Při úpravě stlačeného vzduchu leží největší potenciál úspor ve sní- žení energetických nákladů: Podle vytížení zařízení představují až 80 % celkových nákladů. Spotřeba energie je ovlivněna hlavně filtrací stlačeného vzduchu: Následný pokles tlaku musí být kompenzován vyšším výkonem kompresoru, aby se udržel požadovaný provozní tlak. Výsledkem je vyšší spotřeba energie, předčasné opotřebení kompresoru a tím vyšší náklady. Řada filtrů stlačeného vzduchu CLEARPOINT® pro objemové prů- toky od 35 do 34.680 m³/h (při 7 bar) nyní představuje hospodárný koncept pro efektivní filtraci stlačeného vzduchu. Díky inovativním filtračním elementůms, jakož i konstrukci těla filtru, která optimalizuje proudění a chrání před korozí, nabízejí filtry CLEARPOINT® bezpečnou a spolehlivou filtraci a kvalitativně lepší stlačený vzduch s výrazně nižšími provozními náklady

Rozhoduje médium

Filtry s 3E: extra efektivní
S jedinečnou strukturou vláken a novou výrobní technologií stanovují filtrační elementy série CLEARPOINT® nová měřítka ve filtraci stlačeného vzduchu. Tradiční filtrační média se již několik desetiletí vyrábí s příměsí pojidel. Tyto se mohou usazovat na vláknech filtračního média a zmenšovat tak průtok vzduchu. Důsledkem je zvýšení diferenčního tlaku.

Optimalizace materiálu a metody
U nových filtračních elementů CLEARPOINT® 3E (3E = Energy Efficient Element) pojidla zcela absentují. U nového filtračního mé- dia jsou tepelně pevně slitá mikrojemná borosilikátová a polyesterová vlákna. Vysoký počet vláken s malým průměrem přitom zajiš- ťuje jemnější strukturu vláken. Tím materiál nabízí 4x vyšší odlu- čovací plochu než tradiční filtrační média, jakož i vyšší objem dutého prostoru. Dlouhodobě stabilní struktura spojení vláken zajišťuje vyšší odlučovací výkon v celé hloubce filtru a trvale podporuje kapacitu zachytávání nečistot. Kromě toho tato konstrukce ovlivňuje vynikající mechaniku proudění a dodatečně tak snižuje diferenční tlak. Výsledkem je výrazná úspora energie při maximálním výkonu filtru.

Porovnání výkonu: ISO 12500
Výkonové údaje filtračních elementů CLEARPOINT® 3E, které nabízíme pro nejrůznější použití a stupně filtrace, byly testované a schválené podle mezinárodní normy pro filtraci ISO 12500 nezá- vislým úřadem.